Andörja ved Engenes, Åndervåg och Straumen – Andörja 2010