Samfunn og morsomheter

Det er en del i samfunnet som opptar meg og jeg følger nøye med hva som sker rundt oss i verden